Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ gražia švente paminėjo 10-ies metų veiklos jubiliejų

Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ gražia švente paminėjo 10-ies metų veiklos jubiliejų

Rugsėjo 23 dieną Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje praūžė penktoji respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“, skirta Skirsnemunės mėgėjų teatro „Pakeleivis“ (vadovė Birutė Šneiderienė) 10 metų veiklos jubiliejui. 2013 metais Jurbarko kultūros centro direktorės Aidos Bliundžiuvaitienės paskatinta režisierė Birutė Šneiderienė pabandė Skirsnemunėje suburti suaugusiųjų teatrą. Ši mintis buvo ypač sėkminga – jau nuo pirmųjų repeticijų netrūko norinčių vaidinti ir skirsnemuniškiai tais pačiais 2013-aisiais pristatė premjerą „Trys mylimos“ (pagal Žemaitę). Po puikaus debiuto Skirsnemunės teatras šovė į sėkmės ir populiarumo aukštumas – kolektyvas kiekvienų metų Skirsnemunės miestelio šventės proga pristato naują spektaklį, yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vykstančiose teatro šventės, festivaliuose ir kituose renginiuose. 2018 metais „Pakeleivio“ kompanija nutarė, kad reikia per penketą metų atrastus draugus pakviesti į Skirsnemunę – taip gimė respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“, šiais metais įvykusi jau penktąjį kartą. Rugsėjo 23-iąją gausiai susirinkusiems žiūrovams Skirsnemunės scenoje pirmiausia pasirodė personažai iš visų per 10 metų „Pakeleivio“ suvaidintų spektaklių ir lydimi Marytės Mėlynakės visi kartu paskelbė mėgėjų teatrų šventės „Lauro vainikas“ pradžią. Į sceną nusileidus penkiems lauro vainikams, simbolizuojantiems penktąją šventę, žiūrovai išvydo pirmųjų svečių pasirodymą – teatro „Labas“ spektaklį „Apie vėlės, žemėj klajojančias“. Šio spektaklio režisierės ir aktorės Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė kartu su muzikantais Dariumi Mockevičiumi ir Pauliumi Kovalenko (folkloro kapela „Ratilai“) pakvietė žiūrovus į nuostabiai įtraukiančią kelionę, kurioje atvėrė lietuvių siaubo pasakų pasaulį. Pasitelkdamos siaubo pasakas, J. Basanavičiaus ir N. Vėliaus surinktas ir užrašytas mitologines sakmes, autentiškus kaimo žmonių pasakojimus bei lietuvių liaudies romansus, profesionalios aktorės Skirsnemunės scenoje sukūrė įspūdingą reginį, kuriam abejingų tikrai neliko.

Po šio spektaklio žiūrovai buvo pakviesti į mažąją salę, kur laukė dar vienas ypatingas įvykis – Skirsnemunės teatro knygos „Pakeleivis. 10 metų teatro kelyje“ pristatymas. Apie knygos leidimo idėją ir istoriją pasakojo ir knygą pristatė jos sudarytoja Rūta Vasiliauskienė, vėliau kartu su teatro vadove Birute Šneideriene įteikusi pirmąsias knygas visiems, prisidėjusiems ne tik prie knygos išleidimo, bet ir buvusiems kartu gražiame teatro kelyje. Knygos išleidimo bei teatro veiklos 10-mečio proga sveikinimai atskriejo nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos, kurio linkėjimus teatrui ir vadovei perdavė LR Seimo nario padėjėja Dovilė Dačkauskaitė. Skirsnemunės seniūno Aido Mozūraičio vardu teatrą sveikino Skirsnemunės seniūno pavaduotoja Raminta Greičiuvienė.

Pasidžiaugę naująja knyga, šventės „Lauro vainikas“ dalyviai ir žiūrovai vėl skubėjo į salę, kur scenoje jau laukė šaunieji skirsnemuniškių draugai – Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“ (vadovė Jolanta Šimaitienė). Raseiniškiai šįkart į Skirsnemunę atvežė spektaklį „Kokia laimė gyvent ir būt gyvam savaime“, pastatytą pagal M. Martinaičio poemą „Kukučio baladės“. Šis kūrinys atspindi žmonių kitoniškumą, laisvumą, išskirtinį gyvenimo suvokimą per ironišką graudulį ir neapsakomą lengvumą. „Braižo“ pasirodymas buvo ne tik įdomus, estetiškas ir prasmingas, bet ir ypatingai muzikalus – dainingieji Raseinių aktoriai tikrai sužavėjo „Lauro vainiko“ publiką.

Prieš paskutinįjį spektaklį žiūrovai darkart buvo pakviesti į kitą salę, kur laukė šiltas ir jaukus muzikinis pasirodymas – keletą skambių dainų dovanojo Veliuonos kultūros centro solistas Naglis Mačėnas su vadove Lina Lukošiene. Po muzikalios pertraukos žiūrovams pasirodė šventės šeimininkai – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ ir pristatė naujausią savo darbą „Žaldokynė“ (pagal B. Dauguvietį). Šioje legenda tapusioje komedijoje vaizduojamas aludario Žaldoko sodyboje vykstantis gyvenimas: būsimos sužieduotuvės, veislinio avino skerstuvės, valdininkų atvykimas, muzikavimas, alaus garbinimas ir kitos gyvenimiškos situacijos. Šeimininkų spektaklis palydėtas garsiais aplodismentais, o po jų renginį vedusi Marytė Mėlynakė (Rūta Vasiliauskienė) pakvietė į sceną Jurbarko kultūros centro direktorę Aidą Bliundžiuvaitienę, kuri sveikindama teatrą 10-ojo jubiliejaus proga, linkėjo kūrybinės sėkmės, neišsenkančių idėjų ir dar daug nuostabių spektaklių. Šiltus sveikinimo žodžius tarė ir Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus dovaną perdavė Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė, dėkojusi teatrui už savo krašto garsinimą visoje Lietuvoje. Kolegas taip pat sveikino Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“, dėkodami už draugystę ir linkėdami dar daug gražių gyvavimo metų.

Po sveikinimų nuoširdžius padėkos žodžius visiems prisidėjusiems prie šventės tarė teatro „Pakeleivis“ vadovė Birutė Šneiderienė. V respublikinės mėgėjų teatro šventės „Lauro vainikas“ organizatoriai dėkoja šventės rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, Jurbarko rajono savivaldybei, UAB „Dainiai“, Jūratei Jucikienei, Algimantui Žievui ir jo „Šilo medui“. Už nuolatinį dėmesį ir pagalbą ačiū tariame Vilmai Kervelienei, Daivai Žievienei, Albinai Miliauskienei bei visiems teatro „Pakeleivis“ aktoriams ir jų šeimų nariams. Na, o didžiausią padėką, kaip ir po kiekvieno renginio, norime skirti Jums, mieli žiūrovai, buvusiems kartu ir šventiškai praleidusiems jubiliejinį šeštadienį Skirsnemunėje.

Daugiau nuotraukų čia.

Renginio video čia.


Spausdinti   El. paštas