Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2024 m.

I ketvirtis

2023 m.

vidutinis

ADMINISTRACIJA

Direktorius**

1

Direktoriaus pavaduotojas **

1

Ūkio dalies vedėjas**

1

Raštvedys-personalo tvarkytojas**

1

Vyriausiasis buhalteris**

1

Buhalteris**

1

Kasininkas**

1

KULTŪROS IR MENO SPECIALISTAI

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai (dirbantys 40 val. per savaitę)

6

2333,64

2430,92

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai (dirbantys mažiau nei 40 val. per savaitę)

7

1045,92

1004,19

Kultūros ir meno darbuotojai (dirbantys skyriuose):

Kultūrinės veiklos organizatorius

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

3

3

1297,36

930,01

1215,84

807,02

Kiti kultūros ir meno darbuotojai (dirbantys 40 val. per savaitę)

3

2292,74

2140,48

Kiti kultūros ir meno darbuotojai (dirbantys mažiau nei 40 val. per savaitę)

11

887,60

816,84

KITI DARBUOTOJAI

Vairuotojas-darbininkas, stalius-darbininkas

2

1180,80

1053,01

Kompiuterijos inžinierius, elektrikas inžinierius

2

610,47

596,70

Sargas

4

1356,63

1034,07

Valytojas, scenos darbininkas

7

636,95

583,46

 

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis.

** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Direktorė Aida Bliundžiuvaitienė                                                                                                 

Vyriausioji buhalterė Birutė Aksionovienė

                     

Parengė

Laura Kuliešiūtė

 


Spausdinti   El. paštas