Paslaugų kainos

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu T2-366

 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

kainos1

pasulaugukainos20162

Pastabos:
1. Bilieto kaina į Jurbarko kultūros centro organizuojamus renginius nustatoma atsižvelgiant į programoje dalyvaujančių mėgėjų meno kolektyvų skaičių, kolektyvų lygį, samdomo atlikėjo, dalyvaujančio renginio programoje, kainą, renginio paklausą ir kitas organizacines išlaidas.
2. Vaikui iki 5 metų (neužimant sėdimos vietos) taikoma 100 procentų nuolaida.
3. Asmeniui, sulaukusiam senatvės pensijos amžiaus arba turinčiam negalią, taikoma 50 procentų nuolaida.
4. Asmeniui, turinčiam negalią, kuriam reikalinga lydinčiojo asmens (1 asmuo) pagalba, ir lydinčiajam asmeniui taikoma 100 procentų nuolaida (būtina išankstinė registracija).
5. Nuomojant Didžiąją salę nuomos kaina už grimo kambarį neskaičiuojama.
6. Renginio organizatoriai, platinantys bilietus (arba iš dalies platinantys bilietus) į renginius per bilietų platinimo elektronines sistemas, su kuriomis Jurbarko kultūros centras nėra sudaręs bilietų platinimo sutarties, mokestį už patalpų nuomą moka pagal II dalyje patvirtintus procentus nuo visos gautos sumos už parduotus bilietus.
7. Patalpų nuoma su įgarsinimu ir meniniu apšvietimu (esant poreikiui, pagal galimybes).
8. Teikiamų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu.
9. Laikas, skirtas renginio pasiruošimui, repeticijoms prieš renginį, renginiui ir patalpų sutvarkymui po jo, skaičiuojamas į bendrą teikiamos paslaugos kainą.
10. Patalpų nuomos kaina, be stacionarios garso, vaizdo ir apšvietimo aparatūros (tik bendras apšvietimas) mažinama 30 proc.
11. Tik su Jurbarko kultūros centro darbuotojo aptarnavimu.
12. Kaina nustatoma pagal sutartį, sudaromą su elektronines, centralizuotas bilietų platinimo paslaugas teikiančia įmone (pvz., „TicketMarket“, „Bilietai.lt“ ir t. t.)
13. Į kainą neįeina transporto išlaidos.
14. Mokestis priklauso nuo renginio apimties – kamerinis ar masinis, ar reikalingas scenarijaus parengimas, programos sukūrimas.
15. Kaina taikoma visai koncertinei programai / spektakliui. Jei atliekama programos dalis – kaina mažinama proporcingai atliekamos programos laikui.
16. Mokesčio dydis priklauso nuo kolektyvo narių skaičiaus ir koncertinės programos parengimo ir pristatymo organizacinių išlaidų.
17. Mokesčio dydis priklauso nuo renginio organizavimo išlaidų.


Spausdinti   El. paštas