Nuotaikinga ir judri Atvelykio popietė

Nuotaikinga ir judri Atvelykio popietė

Šiandien, balandžio 18 d., prie Jurbarko kultūros centro būriavosi vaikai, atvykę smagiai paminėti Atvelykį. Šią popietę tradiciškai vaikus su Atvelykio tradicijomis supažindino ir turiningai praleisti laiką pakvietė Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir vadovė Birutė Bartkutė. Visi kartu, ir folkloro grupės dainininkės, ir atvykusieji dalyviai, kartu žaidė įvairius žaidimus, varžėsi rungtyse, išbandė vaikščiojimą kojūkais, sukosi rateliuose ir pynė „gyvas“ kasas.

Atvelykio popietė Žindaičiuose

Atvelykio popietė Žindaičiuose

Šiandien, balandžio 16 d., buvo švenčiamas Atvelykis – savaitė po šv. Velykų. Ši diena dar vadinama vaikų Velykėlėmis, o ją paminėti gražus būrelis vaikučių ir tėvelių susirinko į velykiškai ir pavasariškai pasipuošusią Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salę, kur vyko smagi Atvelykio popietė „Svečiuose pas Velykų bobutę“. Šventėje netrūko dainų, žaidimų ir vaikiško juoko. O kaipgi nesidžiaugsi – renginyje nuostabiausias melodijas dovanojo dainingoji Rūta Šličkutė, įdomią edukaciją visiems susirinkusiems vedė Dalia ir Algimantas Rainiai, o visur kartu su vaikučiais smagiai dalyvavo ir Velykų bobutė (Birutė Petraitienė).

„Amerika pirtyje“ – Garliavos scenoje

„Amerika pirtyje“ – Garliavos scenoje

Balandžio 15 d., minint Kultūros dieną, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatras „Pakeleivis“ (vadovė Birutė Šneiderienė) keliavo į Garliavos Juozo Lukšo gimnazijoje, kur jų šaunūs draugai – Garliavos kultūros centro mėgėjų teatras „Be pavadinimo“ (vadovė Zita Butiškytė) – pakvietė į suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventę „Garliateatras: kita erdvė-4“. Su garliaviškiais Skirsnemunės aktoriai kūrybiškai bendradarbiauja ir jau ne pirmą kartą lankosi vieni kitų šventėse. Šį kartą „Garliateatro“ scenoje teatras „Pakeleivis“ pristatė komediją pagal Keturakį „Amerika pirtyje“.

Bobutė Velykė aplankė Skirsnemunės darželinukus

Bobutė Velykė aplankė Skirsnemunės darželinukus

Praėjusį penktadienį, balandžio 14 d., Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos darželio grupėse buvo minimas artėjantis Atvelykis, dar kitaip vadinamas vaikų Velykėlėmis. Šia gražia proga vaikučius aplankė bobutė Velykė (Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė). Kartu su mažaisiais bobutė linksmai šoko ir dainavo, dovanojo linksmų velykinių užduotėlių.

Atvelykio tradicijas folkloro dainininkės pristatė Rotulių bendruomenei

Atvelykio tradicijas folkloro dainininkės pristatė Rotulių bendruomenei

Balandžio 14 dieną Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vadovė Birutė Bartkutė) Rotulių bendruomenės kvietimu svečiavosi Rotulių bendruomenės namuose, kur vyko smagi Atvelykio šventė. „Imsrės“ ir „Imsriukų“ grupių dainininkės supažindino susirinkusius su „vaikų Velykėlėmis“ vadinamos šventės tradicijomis ir papročiais, atliko šiai progai dainuojamas dainas ir visus kartu pakvietė į bendrą smagų ratelį.

Konstantino Glinskio teatras dalyvavo „48-ojoje Kauno Rampoje“

Konstantino Glinskio teatras dalyvavo „48-ojoje Kauno Rampoje“

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vadovė Danutė Samienė) balandžio 14 dieną dalyvavo Kauno kultūros centre vykusiame mėgėjų teatrų festivalyje „48-oji Kauno Rampa“. Dvi dienas trukusio festivalio programoje – turiningas vaikams bei suaugusiems pritaikytas repertuaras, kurio dalimi tapo ir jurbarkiečiai, pristatę spektaklį „Jonas Sobieskis“ (režisierius Albertas Vidžiūnas) pagal Herkaus Kunčiaus pjesę. 

Kapelos „Santaka“ muzikantui Zigmui Rimkui – šiltas 80-mečio koncertas

Kapelos „Santaka“ muzikantui Zigmui Rimkui – šiltas 80-mečio koncertas

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, vadovaujama Petro Pojavio, yra ypatingai aktyvus ir veiklus kolektyvas, kurį jungia gražus būrys muzikalių narių. Vienas jų – Zigmas Rimkus, vakar, balandžio 14 d., kartu su gausiai susirinkusiais muzikantais ir artimaisiais, paminėjęs gražų 80-ies metų jubiliejų. Į Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrą Smalininkuose susirinkusieji turėjo progą ne tik pasveikinti jubiliatą, bet ir pasiklausyti puikaus koncerto.

„Imsrė“ ir „Imsriukai“ dalyvavo Atvelykio šventėje Eržvilke

„Imsrė“ ir „Imsriukai“ dalyvavo Atvelykio šventėje Eržvilke

Vakar, balandžio 12 d., Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vadovė Birutė Bartkutė) svečiavosi Eržvilko senelių globos namuose ir dalyvavo nuotaikingoje Atvelykio šventėje. Folkloro dainininkės atliko gražią muzikinę programą, pristatė Atvelykio tradicijas, kartu su senelių globos namų gyventojais dainavo dainas, minė mįsles, šoko ratelius.

Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metų pristatymo vakaras

Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metų pristatymo vakaras

2023-ieji metai Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbti dviejų mūsų kraštui ypatingai svarbių asmenybių – Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko – metais. Visus metus Jurbarko rajone vyks įvairūs renginiai, susitikimai, koncertai, skirti šiems talentingiems kraštiečiams atminti. Prisiminsime jų kūrybos kelią, išgirsime jų rašytas dainas ir visi kartu pagerbsime iškilių asmenybių atminimą.
Vakar, balandžio 12 d., Jurbarko krašto muziejuje vyko Jurbarko kultūros centro organizuotas vakaras, skirtas Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metų pristatymui. Susirinkusieji susipažino su svarbiausiais kraštiečių gyvenimo faktais, detalėmis, kurios tapo esminėmis ir keitė jų kelią.

2023 metų renginiai, skirti Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metams

2023 metų renginiai, skirti Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko metams

2023-ieji metai Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbti dviejų mūsų kraštui ypatingai svarbių asmenybių – Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko – metais. Sprendimą 2023-uosius skelbti šių dviejų garsių, iš Jurbarko krašto kilusių, muzikų metais Jurbarko rajono savivaldybės taryba priėmė  2023 m. vasario 23 d. Šiemet yra minimos gražios abiejų muzikų gimimo sukaktys: kompozitoriui, kapelmeisteriui, choro dirigentui, vargonininkui ir pedagogui Juozapui Gudavičiui būtų sukakę 150, o Lietuvių profesionaliosios estrados pradininkui Antanui Šabaniauskui – 120 metų. Visus 2023-uosius Jurbarko rajone vyks įvairūs renginiai, susitikimai, koncertai, skirti šiems talentingiems kraštiečiams atminti. Prisiminsime jų kūrybos kelią, išgirsime jų rašytas dainas ir visi kartu pagerbsime iškilių asmenybių atminimą.