Teatro, muzikos ir šiltų susitikimų kupina mėgėjų teatro šventė „Lauro vainikas“

Teatro, muzikos ir šiltų susitikimų kupina mėgėjų teatro šventė „Lauro vainikas“

Rugsėjo 24-oji  Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje buvo ypatinga – tądien čia šurmuliavo IV respublikinė mėgėjų teatro šventė „Lauro vainikas“. Šiais metais jau tradicija tapusioje šventėje pasirodė trys teatrai, skambėjo gražios dainos, laukė įdomūs susitikimai ir gausybė nuostabių emocijų.
Renginį pradėjo šventės šeimininkai – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė), pristatę etiudą, kuriame aktoriai, gvildendami kasdienines problemas, išgirdo klausimą – būti ar nebūti? Radę atsakymą – žinoma, būti – teatrai dailiais Lauro vainikais papuošė renginio svečius, dalyvavusių teatrų režisieres ir Jurbarko kultūros centro direktorę Aidą Bliundžiuvaitienę, kuri ne tik dėkojo visiems į Skirsnemunę sugužėjusiems aktoriams, svečiams ir žiūrovams, bet ir džiaugėsi Skirsnemunės teatro „Pakeleivis“ ir vadovės B. Šneiderienės iniciatyva rengiama mėgėjų teatro švente „Lauro vainikas“, kuri yra ypač mylima kasmet gausiai susirenkančių žiūrovų.Iškart po gražaus atidarymo, į sceną žengė renginio viešnia – aktorė, režisierė, teatrologė Violeta Trečiokaitė-Mičiulienė. Violeta pasakojo apie savo gyvenimą scenoje ir už jos ribų – apie savo šeimą, apie savo asmenybės augimą. Prisiminė, kokie žmonės nuo vaikystės formavo jos pasaulėžiūrą, santykius su kitais. Įdomaus pokalbio pabaigoje V. Mičiulienė susirinkusiems pabrėžė, kad „gyvenimu reikia džiaugtis ne rytoj, o vakar!“
Po susitikimo prasidėjo teatrų pasirodymai – pirmieji į sceną žengė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ ir pristatė savo naujausią darbą – Keturakio komediją „Amerika pirty“. Šio spektaklio siužetą žino visi, tačiau tokio pastatymo, kurį paruošė skirsnemuniškiai, tikrai niekur kitur nematysite. Spektaklio žiūrovai išvydo ne tik Vincą, Agotą, Bekampį su Bakampiene, jaunikį Antaną ir piemenuką, bet ir visą būrį Bekampio kreditorių, linksmus piršlius ir netgi... amerikonus. Skirsnemuniškiai, tik prieš mėnesį pristatę šį naują spektaklį, nuoširdžiai džiaugėsi ypatingu žiūrovų palaikymu.
Antrasis teatras, pasirodęs „Lauro vainiko“ scenoje – Marijampolės kultūros centro Liudvinavo mėgėjų teatras „Žaliasis sodas“ (vad. V. Gvazdaitienė), pristatęs spektaklį „Trys senutės, kurios nenorėjo mirti“ pagal Suzanne van Lohuize pjesę. Trys senutės, gyvenančios viename pensionato kambaryje, vieną rytą gauna keistą laišką, kuriuo pranešama, jog tai yra paskutinė jų gyvenimo diena. Ištiktos šoko jos ima elgtis ypač keistai, kol galų gale nurimsta, suvokusios, kad jos net nebuvo pradėjusios gyventi... Gyvenimiškas ir nuotaikingas spektaklis labai patiko Skirsnemunės žiūrovams, Liudvinavo teatras palydėtas gausybe aplodismentų.
Šeduvos kultūros ir amatų centro Alksnupių mėgėjų teatras „Pilnatis“ (vad. L. Didžbalienė) užbaigė IV respublikinę mėgėjų teatro šventę „Lauro vainikas“, parodydami V. Bladykaitės komediją „Vakaronė piniginėje“. Dainomis ir šokiais įtraukiantis spektaklis pasakojo apie žmonių godumą, patiklumą bei meilę pinigams, norą savo problemas išspręsti kitų sąskaita. Smagus dviejų veiksmų spektaklis ir talentingi Alksnupių aktoriai sulaukė daugybės gražių atsiliepimų ir garsių plojimų.
IV respublikinė mėgėjų teatro šventė „Lauro vainikas“ buvo ne tik teatrališka, bet ir muzikali – pertraukų tarp spektaklių metu koncertavo Eržvilko kultūros centro instrumentinė vokalinė grupė „Gintarinis medis“ (vad. I. Šimkūnienė), sukūrusi ypatingą nuotaiką ir dovanojusi pačius gražiausius romansus.
Šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams, svečiams, o labiausiai – žiūrovams, kurie visą renginį gėrėjosi teatrais, negailėjo plojimų, gražių žodžių ir širdies šilumos.

Daugiau nuotraukų žiūrėti čia.


Spausdinti   El. paštas