Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ svečiavosi Bijotų dvare

Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ svečiavosi Bijotų dvare


Birželio 18 d. Bijotuose vyko „Bijotų dvaro festivalis’22“ Teatrų sueiga, kurioje dalyvauti buvo pakviestas ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė). Skirsnemuniškiai ten parodė savo spektaklį „Trys mylimos“ pagal Žemaitę.
Be Skirsnemunės teatro sueigoje dar pasirodė Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ teatras „Paplepys“ pristatė vieno veiksmo komediją „Nakties paukščiai“ ir Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus mėgėjų teatras „Atodanga“  su nuotaikinga komedija „Kas netiesa – nebūtinai melas“.


Spausdinti   El. paštas