Skirsnemunėje paminėta Laisvės gynėjų diena

Skirsnemunėje paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, rytą Skirsnemunėje, aikštėje prie seniūnijos, vyko akcija, skirta tragiškos nakties įvykiams atminti. Buvo parengta meninė instaliacija, kurioje įamžintos žuvusiųjų pavardės, o ant spygliuotos tvoros suposi laisvės paukščiai, menantys Lietuvos laisvę ir už savo laisvę šiuo metu kovojančią Ukrainą. Renginio metu skambėjo laisvės dainos ir poeto Jurgio Baltrušaičio eilės. Akcijoje dalyvavo Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio  pagrindinės mokyklos bendruomenė, Skirsnemunės seniūnijos darbuotojai bei Skirsnemunės gyventojai.

„Ir tu grįžęs žengsi tvirtas
Amžių išminties vardu
Ir žydėsi, neatskirtas
Nuo būties mįslės žiedų...

Nes ką tylus amžiai krovė,
Ką dar kals žvangi diena -
Ta pati būties šventovė,
Vieno aukuro liepsna...“
Jurgis Baltrušaitis „Sparnų giesmė“


Spausdinti   El. paštas