Paminėtos Juozo Kasperavičiaus 110-osios gimimo ir 75-osios žūties metinės

Paminėtos Juozo Kasperavičiaus 110-osios gimimo ir 75-osios žūties metinės

Liepos 16 d. Jokubaičių km. vyko Jungtinės Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus atminties renginys, kurį rengė Jurbarko P. Paulaičio 701 kuopos šauliai, talkino Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) kolektyvas ir kolegos muzikantai. Renginyje dalyvavo LR Krašto apsaugos ministerijos viceministras kraštietis Žilvinas Tomkus, kuris mokydamasis A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje skaitovo patirties įgijo Konstantino Glinskio teatre. Renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, LDK Kęstučio Tauragės šaulių 7-os rinktinės vadas ats. mjr. K. Bauža, klubas „Partizanas“, J. Kasperavičiaus dukterėčios B. Kasperavičiūtė-Valūnienė ir V. Kasperavičiūtė-Valantinienė, Tauragės, Šilalės, Jurbarko kuopų šauliai. Iš Jokubaičių km. renginys persikėlė į Šimkaičių mišką, gen. J. Žemaičio-Vytauto vadavietę. Čia priesaiką priėmė naujieji šauliai.


Spausdinti   El. paštas