Moterų choras „Lelija“ paminėjo 40 metų jubiliejų

Moterų choras „Lelija“ paminėjo 40 metų jubiliejų

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje vyko ypatingas renginys – IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, skirta Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ kūrybinės veiklos 40-čiui. Moterų choras „Lelija“ susikūrė 1982 m. – tai nuosekliai, sistemingai ir darniai dirbantis kolektyvas, kuriame dainuoja aktyvios, dainingos ir talentingos moterys. Chorui nuo pat jo veiklos pradžios vadovauja Dalė Jonušauskienė. Choro „Lelija“ programoje skamba lietuvių ir kitų tautų liaudies dainos bei lietuvių ir užsienio kompozitorių originali kūryba. Moterų choras „Lelija“ koncertuoja įvairiuose Jurbarko miesto kultūriniuose renginiuose, Jurbarko rajono bei kaimyninių rajonų kultūros įstaigose, bažnyčiose, bendruomenės namuose ir kt. Choro dainininkės yra  nuolatinės chorų festivalių Lietuvoje dalyvės, palaiko gražią kūrybinę draugystę su Vokietijos ir kitų šalių užsienių chorais.

Jaukus ir muzikalus 40-mečio jubiliejaus minėjimas prasidėjo renginio vedėjos Birutės Šneiderienės choro pristatymu, o ilgametė choro vadovė Dalė Jonušauskienė į sceną choristes pakvietė po vieną, pradėdama nuo dalyvaujančios choro veikloje ilgiausiai – visus 40 metų kartu su „Lelija“ žengia Vida Cikienė. Taip pat bene nuo pat choro įsikūrimo jame dainuoja Raminta Damušienė, Angelija Jakštienė, Birutė Tūtorienė, Birutė Mockienė, Elena Komskienė ir Danutė Urbienė. Prie šių dainininkių kasmet prisijungiant naujoms narėms, „Lelija“ išaugo į didelį, gražų, dainingą ir darnų kolektyvą, kuris savo 40-mečio koncerte dovanojo susirinkusiems skambiausias ir gražiausias savo dainas. Vėliau moterų choras „Lelija“ vietą scenoje užleido savo artimiems draugams – Palangos kultūros ir jaunimo centro moterų vokaliniam ansambliui „Guboja“ (vad. Remigijus Juozapaitis). Po palangiškių pasirodymo ir skambių sveikinimų „Lelijai“, dar keletą dainų atliko šventės kaltininkės – Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“. Iškart po to dainingąsias choristes ir vadovę D. Jonušauskienę užplūdo šilčiausi sveikinimai – pirmoji nuoširdžius sveikinimus choristėms, vadovei ir koncertmeisterei Danutei Švedienei skyrė Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, dėkodama už meilę dainai ir kultūrai. Sveikindama direktorė choro vadovei įteikė ypatingą knygą – Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ 40-ies metų kūrybinės veiklos metraštį, kuriam informaciją surinko Danutė Maskolaitytė, Angelija Jakštienė, Ramutė Mineikienė ir Dalė Jonušauskienė. Tokie pat metraščiai įteikti visoms „lelijietėms“. Šiltus sveikinimo žodžius tarė ir padėkas moterų choro „Lelija“ vadovei bei dainininkėms įteikė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė. Vėliau „lelijietes“ sveikino Jurbarko kultūros centro moterų choro „Saulė“ atstovės, draugai, artimieji bei svečiai iš Palangos. IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, skirta Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ kūrybinės veiklos 40-čiui užbaigta bendra Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“, Palangos kultūros ir jaunimo centro moterų vokalinio ansamblio „Guboja“ ir Jūros šaulių vyrų choro bendromis skambiomis dainomis.

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname moterų chorą „Lelija“ ir vadovę Dalę Jonušauskienę bei linkime neblėstančios energijos, pozityvumo ir meilės muzikai!

Daugiau nuotraukų čia.

Renginio viedo čia.


Spausdinti   El. paštas