Berniukų choro „Bildukas“ jubiliejinis koncertas

Berniukų choro „Bildukas“ jubiliejinis koncertas

Praėjusį šeštadienį, balandžio 9 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje skambėjo chorų dainos – čia vyko šventinis koncertas berniukų choro „Bildukas“ 20-ties metų veiklai paminėti. Koncertas sukvietė didelį būrį choristų artimųjų bei chorinės muzikos mėgėjų. Gausiai susirinkusiems pirmiausiai dainavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ vadovaujamas Danutės Lapienės, po choro „Saulė“ skambių dainų, scenoje pasirodė mažieji „Bildukai", vėliau užleidę vietą vyresniesiems „Bildukams“. Tą popietę scenoje taip pat pasirodė ir buvę jau suaugę choro „Bildukas“ dainininkai.„Bildukus“ bei jų vadovę D. Lapienę su 20-ties metų veiklos paminėjimu sveikino ir koncertinę programą dovanojo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos berniukų ir jaunuolių choras (vad. R. Urniežienė).Po svečių pasirodymų į sceną dar kartą žengė Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ ir visi bendrai atliko finalinį kūrinį „Ant kiekvieno kalnelio“, po kurio sceną užliejo sveikinimų banga: 20-ties metų jubiliejaus proga choristus ir vadovę D. Lapienę sveikino Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, choristų tėveliai bei auklėtiniai.
Renginio organizatoriai dėkoja visiems žiūrovams, šią popietę praleidus kartu.


Spausdinti   El. paštas